NAMA : REIHARD MHRB OMPUSUNGGU
NIK : 1271191411730004
JABATAN : PPL TIGAPANAH
WILAYAH KERJA : KECAMATAN TIGAPANAH
TEMPAT, TGL LAHIR : MEDAN, 14-11-1973

 

UPDATE

PETUGAS PENGUMPUL DATA PANEL HARGA PANGAN POKOK