NAMA : HANNA LINDA BR TARIGAN
NIK : 1206017009780001
JABATAN : PPL DOLAT RAYAT
WILAYAH KERJA : KECAMATAN DOLAT RAYAT
TEMPAT, TGL LAHIR : MUNTE, 30-09-1978

 

UPDATE

PETUGAS PENGUMPUL DATA PANEL HARGA PANGAN POKOK