NAMA : RESTATI BR TARIGAN
NIK : 1206044101740002
JABATAN : PPL NAMAN TERAN
WILAYAH KERJA : KECAMATAN NAMAN TERAN
TEMPAT, TGL LAHIR : MANUKMULIA, 01-01-1973

 

PETUGAS PENGUMPUL DATA PANEL HARGA PANGAN POKOK