NAMA : PRASENDA PELAWI, SP
NIK : 1206042602660001
JABATAN : PPL MERDEKA
WILAYAH KERJA : KECAMATAN MERDEKA
TEMPAT, TGL LAHIR : SEBERAYA, 26-02-1966

 

PETUGAS PENGUMPUL DATA PANEL HARGA PANGAN POKOK