NAMA : SURA GANDA GINTING
NIK : 1206091712910001
JABATAN : PPL LAUBALENG
WILAYAH KERJA : KECAMATAN LAUBALENG
TEMPAT, TGL LAHIR : LAUPAKAM, 17-12-1991

 

PETUGAS PENGUMPUL DATA PANEL HARGA PANGAN POKOK